Saturday, April 30, 2016

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE VÀ BẤT TUÂN DÂN SỰÉtienne de La Boétie là một tiến sĩ xã hội học thiên tài đoản mệnh. Ông sinh năm 1530 và mất năm 1563 khi vào tuổi 33, tuổi sung sức nhất của đời người.

Ông là một thẩm phán Pháp, cũng là người được xem là khai sinh ra nền triết học chính trị hiện đại của Pháp. Ông là người đưa ra vấn đề "Bất tuân dân sự" đầu tiên cho nhân loại đối với một thể chế độc tài là phương pháp nhẹ nhàng và khả dĩ nhất để làm thay đổi một thể chế độc tài.


Năm 1548, khi chỉ mới 18 tuổi, Ông đã trình luận án tiến sĩ với đề tài: "Luận văn về sự nô lệ tự nguyện" (Discours de la servitude volontaire - The Discourse on Voluntary Servitude). Luận văn của ông như một quả bom nổ tung trời nước Pháp tấn công vào thể chế quân chủ chuyên chế độc tài của Hooàng gia Bourbon cai trị nước Pháp vào thế kỷ XVI, với đây rẫy sự ăn chia, xào xẻ đất nước trên xương máu người dân.

Nhưng các tài liệu mới đây cho rằng, "Luận văn về sự nô lệ tự nguyện" được ông viết vào khoảng năm 1552 hoặc 1553 khi ông vào những năm cuối đại học hoàn thành tấm bằng luật sư - khi ông ở vào khoảng 22 hay 23 tuổi. Dù 18 hay 23 tuổi thì với luận văn này ông đã có công lao rất lớn cho nhân loại về khai trí một vấn đề xã hội học, mà nhân loại từ trước đó không hiểu biết về sức mạnh của chính mỗi cá nhân trong xã hội looài người.

HAI TƯ TƯỞNG LỚN CỦA LA BOÉTIE

Lew Rockwell tóm tắt triết lý chính trị La Boétie như sau: Theo La Boétie, những bí ẩn lớn nhất của chính trị là sự tự nguyện tuân phục của đám đông dân chúng với nhà cầm quyền. Tại sao mọi người trên thế giới đồng ý để bị cướp phá và chịu bị áp bức bởi một bạo chúa? Nó không chỉ là sợ hãi, Boétie giải thích trong "Discours de la servitude volontaire" mà là sự đồng ý tự nguyện làm nô lệ cho nhà độc tài của chúng ta. Và ông đưa ra giải pháp bằng thuyết Bất tuân dân sự.

Từ luận cứ đó ông La Boétie đưa ra 2 tư tưởng lớn, sau này đã giúp các chính khách nổi tiếng áp dụng để làm cách mạng xã hội ôn hòa, không đổ máu, thoát khỏi ngoại xâm và cộng sản ác độc với chính đồng bào mình. Hai tư tưởng đó là:

1. Người dân các quốc gia chậm tiến là vì họ có dân tộc tính bị trị, tự nguyện nô lệ ngoại bang hoặc tự nguyện nô lệ chính khách đã bị nô lệ ngoại bang.

2. Giải quyết vấn đề tự nguyện nô lệ này rất đơn giản là người dân không cần bạo động, mà chỉ cần bất tuân dân sự với chính khách đã tự nguyện nô lệ ngoại bang hoặc bất tuân dân sự với ngoại bang.

Bất tuân dân sự - Civil Disobedience - là các hoạt động, công khai từ chối tuân theo một số luật lệ nhất định, yêu cầu và lệnh của chính phủ, hoặc của một quyền lực quốc tế chiếm đóng. Bất tuân dân sự là biểu tượng một sự vi phạm hoặc nghi thức hoặc tượng trưng luật pháp, chứ không phải là một phản đối toàn thể hệ thống. Bất tuân dân sự đôi khi, mặc dù không phải luôn luôn, được định nghĩa như là phản kháng bất bạo động.

NHỮNG NHÀ CÁCH MẠNG ĐÃ SỬ DỤNG THÀNH CÔNG BẤT TUÂN DÂN SỰ

Người đứng đầu cho áp dụng bất tuân dân sự của La Boétie thành công trong cuộc cách mạng xã hội giải phóng dân tộc ra khỏi ách đô hộ thực dân là ông Mahatma Gandhi. Năm 1919, thực dân Anh ra luật chống bạo động Rowlatt. Với kinh nghiệm bảo vệ lao động Ấn Độ ở Nam Phi khi ông còn làm việc cho Anh ở Nam Phi sau khi tốt nghiệp luật sư ở London University, ông Gandhi đã kêu gọi phong trào bất tuân dân sự ở Ấn Độ.

Phong trào bất tuân dân sự của ông Mahatma Gandhi rất khắc khe và thành công khi kêu gọi các công nhân làm ở nhà máy cho thực dân Anh đình công bãi khóa, kèm theo dân Ấn Độ không dùng hàng của người Anh, các cửa hiệu đóng cửa tham gia tiệt thực, v.v... cuối cùng người Ấn đã thành công buộc thực Dân Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ sau khi tách bang Pakistan ra khỏi Ấn để thành lập quốc gia Pakistan vì xung đột tôn giáo.

Những nhà cách mạng tiếp bước con đường bất tuân dân sự theo lý thuyết của La Boétie tiếp theo sau ở trên thế giới đã thành công như Nelson Mendela ở Nam Phi, Lech Walesa ở Ba Lan, Václav Havel ở Tiệp Khắc, Cách mạng Hoa hồng ở Georgia 2003, Cách mạng Cam ở Ukraina 2004, và Aung San Suu Kyi ở Miến Điện mới vừa thành công ở Miến Điện kiên trì 20 năm để vừa trở thành người hùng.

NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO BẤT TUÂN DÂN SỰ

Không phải tất cả các chính khách áp dụng phương pháp bất tuân dân sự kể trên đều áp dụng một khuôn mẫu giống nhau. Phương pháp của Gandhi là khó thực hiện nhất, nếu không nhờ vào sử dụng cộng đồng dân Ấn giáo mê tín để chấp trì chân lí và tiệt thực trong cả nước. Từ lý thuyết bất tuân dân sự biến tướng thành đấu tranh bất bạo động sau này ở các quốc gia là một hình thức rất hiệu quả.

Nhưng qua bản thân tôi nghiên cứu, có những điểm chung của tất cả các phong trào bất tuân dân sự thành công ở các quốc gia trên là phải có đủ những điều kiện sau:

1. Phải có thời cơ chín mùi cho việc thực hiện bất tuân dân sự. 

Hoàn cảnh của Ấn Độ là ông Mahatma Gandhi kiên trì đấu tranh từ 1919 đến 1947, tất cả 28 năm mới dành được độc lập bằng đảng Quốc Đại. Một phần quan trọng là nhờ vào sau chiến tranh thế giới II Anh kiệt quệ, và lòng dân Ấn đến mức phản kháng thực dân Anh vì bóc lột kiểu tư bản hoang dã.

Hoàn cảnh của Ba Lan thì được vượt quá luật nhà nước cộng sản để thành lập công đooàn đooàn kết của Lech Walesa, cùng với cơ hội tùy nguy di tản cộng sản của ông Gorbachev, khi Liên Xô sụp đổ kinh tế, không còn đủ sức bảo hộ Đông Âu mà thành.

Hoàn cảnh của Tiệp Khắc gian nan hơn, họ phải tạo phong trào Hiến chương 1977 hợp tác với chính quyền cộng sản đưa ra phương án giải quyết thảm trạng quốc gia tham nhũng, tha hóa trong một nền chính trị độc đảng, cơ hội đến khi Liên Xô tuyên bố tùy nghi di tản.

Nelson Mandela phải dùng cả 30 năm tù đày của mình và sự cao cả của một lãnh tụ tinh thần làm phong trào thoát khỏi ách thống trị độc tài của chế độ Apartheid, trong cảnh khốn cùng nhân dân Nam Phi phải làm nô lệ cho chính quyền ngay trên quê hương mình, lao động khổ sai móc tài nguyên làm giàu cho ngoại bang Hà Lan áp đặt.

Aung San Suu Kyi thì kiên trì tranh đấu 21 năm nhờ vào chế độ quân quản độc tài, nhưng hiến pháp cho phép đa đảng. Khi kinh tế và lòng dân cùng cực là lúc chính quyền độc tài quân sự phải thỏa hiệp với bà.

2. Phải có một nhân vật hoặc nhóm dẫn đường cho bất tuân dân sự trong một tầng lớp trí thức thực sự cùng chung một lý tưởng, tùy theo tình hình mà thành lập một tổ chức dân sự thực hiện lý tưởng của mình. Ấn Độ có Mahatma Gandhi, Ba Lan có Lech Walesa, Tiệp Khắc có Véclav Havel và nhóm trí thức Hiến chương 1977, Nam Phi có Nelson Mendela, và Miến Điện có người đàn bà thép Aung Kyi ai cũng rõ.

3. Phải có một lý thuyết dẫn đường, và phải biến lý thuyết đó thành hành động thực tiễn ôn hòa. Nếu ông Gandhi với chủ thuyết Chủ trì chân lý, thì ông Véclav Havel có Hiến chương 1977 với chủ thuyết "Quyền lực của nhân dân - Power of non-power". Lech Walesa có hiến chương: Đooàn kết, tự trị và độc lập. Còn ông Nelson Mandela là chủ thuyết chống chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Còn bà Aung Kyi thì chủ thuyết "Thoát khỏi sợ hãi" - Freedom from fear - để kêu gọi người dân cùng đấu tranh cho một Miến Điện đòan kết tự do dân chủ.

Ba trong 5 người dẫn đầu đã là khôi nguyên của giải Nobelo Hòa Bình, vì sự nghiệp cống hiến của họ đưa dân tộc mình từ cuộc sống súc vật trở về Người, mà không nhờ vào yếu tố bên ngooài như ở Tiệp Khắc và Ba Lan- ở đây là Liên Xô!

4. Phải kêu gọi được toàn dân tham gia để thực tế hóa lý thuyết dẫn đường. Yếu tố nhân hòa cuối cùng là yếu tố thành bại. Đây là yếu tố khó nhất cho một dân tộc có dân tộc tính nô lệ, chưa sẵn sàng để đủ tư chất nhận lãnh tự do dân chủ. Những dân tộc bị trị, trong tiềm thức tư duy của họ ưa chuộng tự nguyện nô lệ hơn là biết sử dụng tự chủ, dân chủ và tự do. Nếu trao cho họ những món hàng xa xỉ này, họ sẽ như một đứa trẻ được trao con dao bén, không biết dùng dao, nên đâm loạn xạ, kể cả tự đâm vào mình. Lịch sử nhân loại và cả miền Nam Việt Nam đã minh chứng rõ ràng khi những kẻ có chút chữ đã đâm loạn xạ nền dân chủ non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tẫn Mẫm, Lý Chánh Trung, Hooàng Phủ Ngọc Tường, Tôn Thất Lập, v.v...

5. Phải trường kỳ tranh đấu, có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm hơn như Nelson Mandela. Vì kẻ thống trị của một dân tộc tính bị trị càng không bao giờ từ bỏ sự thống trị tàn ác của kẻ đã từng bị ngoại bang đối xử tàn ác với mình. Hơn nữa, trong tiềm thức của những kẻ thống trị này luôn sống sót và trổi dậy năng lực làm nô lệ ngoại bang.

KẾT

Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử, một văn hóa, một tư duy, những điều kiện để xuất hiện hình thức đấu tranh cho độc lập, tự do và dân chủ xã hội. Nhưng chung hết là, cơ hội để xuất hiện khi kinh tế sụp đổ, nền chính trị lỗi thời, nhân hòa đã mất và đất trời cũng không còn thuận với ý đồ đen tối của những kẻ thống trị tham tàn. Lúc này ở Việt Nam thời cơ đã có, nhưng 4 yếu tố còn lại của một phong trào bất tuân dân sự chưa phôi thai rõ ràng.

Dân Quảng Bình biểu tình đòi Formosa đóng cửa, một phong trào bất tuân dưn sự ê Việt Nam bắt đầu còn tự phát

Một phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam cho con đường đấu tranh ôn hòa, không đổ máu vì một nước Việt độc lập, tự chủ, dân chủ và hùng cường lúc này là hoàn toàn khả thi cả nhân lực, trí lực lẫn thiên thời. Tôi sẽ trở lại đề tài này về chủ đề 1 trong 5 yếu tố làm nên phong trào bất tuân dân sự ở Việt Nam khả thi, trong những bài sau.

Sài Gòn, 14h36' thứ Bảy, 30/4/2016

Friday, April 29, 2016

NÓI VỚI CÁC CHÁU CÔNG AN, AN NINH VÀ QUÂN ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG

Bài đọc liên quan:


MỞ ĐẦU

Tôi đã suy nghĩ nên viết bài này từ năm 2010, nhưng rồi cứ lần lữa, và có lẽ đây là bài viết duy nhất cho các cháu trẻ rường cột đất nước tương lai đang nằm trong hệ thống bảo vệ chế độ. Hôm nay nhìn đất trời, thời thế, và con người diễn ra trong 6 tháng qua, nên tôi quyết định viết ra điều canh cánh trong lòng, vì tôi không muốn dân tộc này phải đổ máu một lần nữa, mà lại đổ máu vì chính người mình giết người mình, không phải vì thù ngoài. Đất nước này phải được xây dựng lại bỡi những thế hệ trẻ nhân bản chứ không phải những thế hệ tàn độc nối tiếp nhau trong 80 năm qua.

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA ĐÃ MẤT

Từ tháng 12/2015 đến nay nạn hải sản ở Hà Tĩnh chết bắt đầu từ dân nuôi ngao - nghêu - ở ven biển. Đầu tháng 4/2016 đến nay tình trạng cá chết từ Hà Tĩnh sau đó lan rộng đến Quảng Bình, Quảng Trị rồi Thừa Thiên Huế cho đến Đà Nẵng trong chỉ 2 tuần kéo dài trên 418km bờ biển theo dòng thủy lưu của biển Đông

Thảm họa môi trường là thảm họa quốc gia dân tộc, nhưng chính quyền không ra mặt để xác minh, đến khi báo chí cộng đồng và thế giới lên tiếng thì hôm qua ông bộ trưởng mới đội nón cối mang áo phao, găng tay bảo hiểm đến cùng kiểm tra, xin lỗi. Trong khi mọi chứng cứ đều đổ dồn về Formosa Hà Tĩnh là nghi can của tình trạng biển chết, nhưng bộ TN & MT lại tuyên bố Formosa Hà Tĩnh không liên quan, mà là do Thủy triều đỏ, trong khi bộ NN &PTNN đã khẳng định thủy triều đỏ không phải là nguyên nhân, nhưng chính quyền đã buộc báo Dân Trí và SGGP rút bài. Ai đã tạo ra Formosa Hà Tĩnh?

Các cháu đang bảo vệ ai khi ngư dân làng biển Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình biểu tình sáng 29/4/2016 vì phản đối Formosa Hà Tĩnh làm biển chết?

Đầu năm nay, 2016, nạn hạn hán ảnh hưởng từ miền Trung đến mũi Cà Mau. Ngoài hạn hán, miền Tây Nam Bộ ngập mặn chỉ còn Đồng Tháp là còn nước ngọt, vì nước mặn đã ngập sâu vào đến hơn 90km tính từ bờ biển Nam Bộ. Nông dân không chỉ mất ruộng cày, mà còn không nước sinh hoạt cũng chỉ vì phá rừng, đắp đê làm thủy điện của các nhóm lợi ích của đảng cầm quyền mà ra. El Nino chỉ là cái kiểu đánh tráo khái niệm để dối dân, kiểu như triều cường gây ngập lụt các thành phố vào mùa mưa chỉ vì chính quyền cho lấp hồ ao làm đất thổ cư bán ăn chia. Thiên thời của nhà cầm quyền đã mất!

Biển đảo quê hương từ 42 năm qua rơi vào tay Trung cộng. 1974 mất Hoàng Sa. 1988 mất Trường Sa. 2013 đến nay biển Đông là nơi đe dọa sinh tử của ngư dân trên mỗi chuyến ra khơi, lo kế sinh nhai đã bị Trung cộng đánh chìm gây tử thương không đếm xuể, nhưng chính quyền vẫn hữu hảo không dám lên tiếng, chỉ vì sợ rằng không thể tổ chức đại hội đảng chia ghế như lời ông tổng bí thư đảng cộng sản đã nói.

Các cường quốc đều bắt đầu từ biển, từ một địa lợi nước Việt có một mặt tiền hướng ra thế giới đến 3.260km bờ biển, sau 41 năm cầm quyền chính quyền hiện nay đã biến nước ta thành một vùng đất bất lợi, mất an toàn trước họa ngoại xâm, độc chất hoành hành. Thực phẩm biển nhiễm độc vì biển đã chết. Ngay cả thực phẩm trên bờ cũng nhiễm độc vì các thân hữu của chính khách làm ăn gian dối đổ chất độc vào hủy hoại giống nòi. Địa lợi cũng không còn!

Ngư dân làng biển Cảnh Dương biểu tình phản đối Formosa Hà Tĩnh gây biển chết miền Trung ngày 29/4/2016

Kinh tế suy sụp, bất động sản đóng băng kéo theo cơn lũ kinh tế từ 2008 đến nay không gượng dậy được. Nợ công đã quá mức để một nền kinh tế của một quốc gia đi đến phá sản, khi hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa. Đời sống nhân dân ngày càng bần cùng, nhưng thuế phí, giá điện, nước, xăng, dầu thì chính quyền nắm yết hầu để vắt kiệt sức dân.

Hai năm qua, dân chúng nổi lên khắp chốn vì tình trạng những nhóm lợi ích của chính quyền quy hoạch, xà xẻo đất của dân để ăn chia ở các dự án. Đã có không biết bao nhiêu dân oan đã vào tù oan, tử vong oan vì chính quyền cướp đất của dân. Trong đó, có sự tiếp tay của các cháu công an, an ninh và quân đội. Nhân hòa muốn tìm lại 100 năm nữa, chính quyền hiện nay cũng không thể có!

NHỮNG CÂU HỎI CHO CÁC CHÁU

Tôi làm phòng khám tư nhân gần trường cảnh sát và an ninh ở Thủ Đức đã 12 năm qua, sau khi từ bỏ môi trường nhà nước. Số lượt khám của các cháu sinh viên của 2 trường đại học này cho đến nay cũng hơn 2.000 lượt. Tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh, sự khó khăn, cũng như những trăn trở của các cháu ở các thế hệ sinh viên ngành an ninh và cảnh sát.

Tôi cũng đã từng chứng kiến có sinh viên trường cảnh sát phải bế tắc tự tử. Vì bất kỳ ngành nghề nào cũng có khó khăn và nỗi khổ riêng, nhưng xã hội hôm nay, chính quyền đã đẩy các cháu vào thế mà dưới mặt người dân là những kẻ tội đồ dân tộc. Tôi xin hỏi các cháu những câu hỏi sau để các cháu tự suy nghĩ.

Ai làm ra thành công ngày 30/4/1975, nếu không phải là dân, để rồi chính quyền hôm nay đầy tham nhũng, tha hóa và vô liêm sĩ?

Hột gạo, hột muối, con cá, giọt nước mắm, miếng thịt, cọng rau, trái cây mà các cháu ăn mỗi ngày ai làm ra?

Đồng lương mà các cháu đang nhận mỗi tháng do ai trả?

Câu trả lời mà các cháu không thể chối cãi được là tất cả là do người dân làm ra!

Có khi nào các cháu tự đặt câu hỏi: tại sao người dân phải xuống đường biểu tình không?

Có khi nào, các cháu tự đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu, và giải quyết vấn đề họ yêu sách, như những người thầy thuốc chân chính phải đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân không?

Quân đội và cảnh sát được huy động sáng 30/4/2016 để trấn áp ngư dân Hà Tĩnh biểu tình và bảo vệ Formosa. Tại sao chính quyền không sử dụng lực lượng này của các cháu để thu dọn cá chết, mà sử dụng các cháu để trấn áp ngư dân đang bị chính quyền làm hại vì biển chết? Tiền để các cháu trấn áp dân lại là do dân làm ra!

Ai đã làm cho thiên thời, địa lợi và nhân hòa nước Việt đã mất như hôm nay?

Một chính quyền mà thiên thời, địa lợi và nhân hòa đã mất thì liệu chính quyền đó còn tồn tại trong bao lâu?

Biển chết và nhiễm ộộc thì gia đình và bản thân các cháu có thoát được ngộ độc hải sản từ biển không?

Tôi rất đau lòng khi xem những video clip các cháu đàn áp, đánh đập dân, thậm chí cả những người hàng xóm ngày nào đã từng cưng yêu các cháu khi các cháu còn bé thơ ở địa phương mình. Tôi tự hỏi:

Tại sao đồng bào mình lại đi đàn áp đồng bào mình chỉ vì một lũ tham quan biến chất thú tính không còn là người?

Đã có một khoảnh khắc nào trong đời mình các cháu thoáng nghĩ, vì đâu mà đất nước và dân tộc mình có lịch sử hơn nửa thời gian là binh biến, tao loạn, mà chủ yếu là nội chiến, nồi da nấu thịt, để rồi người mình lại hại đồng bào mình sau nội chiến không?

Tôi rất hiểu, các cháu sẽ nói rằng, các ông lãnh đạo dạy cho các cháu rằng cần phải ổn định chính trị để phát triển kinh tế và sống trong hòa bình!

Nhưng làm sao có hòa bình khi xã hội đầy bất công do lãnh đạo đất nước tạo ra, và các cháu là những kẻ đồng lõa với họ dùng bạo lực để đối xử với chính bà con, láng giềng, chòm xóm của mình?

Các cháu có dám xác tín lòng tin của mình với những lãnh đạo Đà Nẵng tròn trùng trục như lợn sề tắm biển để chứng minh biển chưa chết không? Nguồn ảnh Zing

Nhạc phẩm Biển Chết của Cáp Anh Tài

Các cháu phá chỉ có một, nhưng các vị lãnh đạo kia phá tới 1.000! Hãy xem khu kinh tế Vũng Áng có Formosa do ai làm ra để hôm nay biển chết. Biển chết thì du lịch, ngư nghiệp, khách sạn, nhà hàng, và các ngành kinh tế liên quan cũng chết theo. Thử hỏi hơn 10 triệu dân thất nghiệp từ biển chết và hơn 30 triệu nông dân thất nghiệp vì hạn hán, ngập mặn, trong khi kinh tế nước nhà nợ công ngập đầu, khủng hoảng kinh tế, người giàu đã bỏ nước ra đi, chỉ còn người nghèo ở lại, vì họ không có khả năng để ra đi, thì cái gì sẽ đến trong tương lai và các cháu có sống được không?

Có thể, các cháu sẽ sợ mất việc, không lương, khó sống, nhưng tại sao người ta không cần sống bằng đồng lương của ngành cảnh sát, an ninh và quân đội họ vẫn sống được các ngành nghề khác lương thiện, trong khi các cháu đậu vào các ngành này là không những rất giỏi, mà còn hình thể cũng rất đẹp tính theo các tiêu chuẩn những năm gần đây, lại đi lệ thuộc cả tư duy và hành động với những kẻ yếu kém về năng lưc, nhưng thừa thú tính hơn mình? Hãy nghĩ mà xem, có phải các cháu đang tự hủy hoại mình chỉ vì những kẻ phi nhân, bất nghĩa?

Thơ: Trần Thị Lam. Nhạc: Ngô Tín. Ca Sĩ: Hai vợ chồng Ngô Tín. Bản phổ này là hay nhất!

Các chính khách, họ chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi rằng cần hòa hợp, hòa giải dân tộc, nhưng họ lại ra lệnh các cháu đàn áp, bắt bớ, giam cầm, khảo tra, thậm chí giết dân mình trong những nơi tạm giam, nhằm giữ ngai vàng cho họ, các cháu có thấy không? Tôi không biết những lúc hành động dã man như thế các cháu nghĩ gì? Nhưng qua tâm sự với nhiều cháu khi còn khoác áo sinh viên các trường an ninh, cảnh sát, quân đội, thì các cháu rất nhân bản. Ai đã làm cho các cháu trở thành kẻ tàn ác? Người dân, chén cơm manh áo tầm thường hay chính khách?

KẾT

Làm sao để dân và chính quyền sống với nhau thanh bình, yêu thương như nghĩa cử giữa người và người là việc của chính các cháu phải làm, chứ không phải của thế hệ của những người làm khoa học lương thiện chúng tôi đã xế chiều, và thế hệ các ông lãnh đạo già nua có tư duy nhiệm kỳ đang tranh thủ vơ vét trước lúc về hưu ăn bám nhân dân.

Tôi mong rằng các cháu cần suy nghĩ và tập cho mình có một tấm lòng cao cả, biết đau nỗi đau của người dân, biết thương đồng bào như thương chính bản thân mình, lúc đó các cháu mới có thể là thế hệ hàn gắn vết thương đã lở loét không chịu lành mà thế hệ đi trước để lại. Nếu không, từ bất tuân dân sự người dân sẽ chuyển sang bạo động, khi tooàn dân bạo động thì không có súng đạn hay cường quyền nào có thể sống còn.

Tôi chỉ mong các cháu hãy sống nhân bản, biết cái gì đúng thì làm, cái gì sai, bất nhân, bất nghĩa thì đừng. Đừng nghe lời những kẻ tham quan cường quyền chỉ vì quyền lợi tư riêng của chúng mà làm điều bất nhân, phi nghĩa với chính đồng bào mình, mà hậu quả khó lường trong tương lai gần.

Kẻ sát nhân buông dao thành phật! Các cháu nên nhớ điều này mà sống cho lương thiện. Đừng để leo lên lưng cọp rồi không còn cách nào xuống được chỗ an bình như những thế hệ đang cầm quyền.

Sài Gòn, 17h46' ngày thứ Sáu, 29/4 kỷ niệm 41 năm sự cố 30/4/2016

Thursday, April 28, 2016

THỦY TRIỀU ĐỎ VÀ FORMOSA HÀ TĨNH - LỜI NÓI LÁO KHIẾM NHÃ

Hình ảnh thủy triều đỏ do Cyanobacterium phát quang xanh lam gây ra ở bờ biển California những vệt xanh lam nhạt bên cạnh màu xanh thẫm của biển qua hình chụp của Google Map

Bài đọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Hôm 25/4/2016, Formosa Hà Tĩnh họp báo đã có một lời nói láo khiếm nhã là họ khóng có liên quan đến vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, nhưng họ không đưa được chứng cứ bẻ gãy được thí nghiệm 2 con cá chết chỉ sau vài phút bị bỏ vào xô nước lấy lên từ vùng biển của khu công nghiệp. Nhưng thông cảm, vì họ là dân con buôn cần nói láo lúc dầu sôi lửa bỏng.

Vấn đề nói láo trơ trẽn của đại diện một quốc gia dân tộc mới đáng quan tâm. Vì nó là danh dự, sĩ diện của một chế độ, quốc gia. Sáng nay sau khi đi làm tôi đọc được bài báo: Bộ TN&MT: "Cá chết do thủy triều đỏ, không phải Formosa" của báo Giao Thông, về trả lời nguyên nhân cá chết lúc 20:05' tối 27/4/2016 của đại diện chính phủ đượng thời. 

Nội dung trả lời của người đại diện bộ tài nguyên môi trường là hoàn toàn không khoa học, thiếu hiểu biết, hoàn toàn sai. Vì vấn đề thủy triều đỏ có liên quan đến bệnh ngộ độc Saxitoxin. Saxitoxin được sinh ra do vi sinh nhân sơ phát huỳnh quang xanh lam và tảo nở hoa. Vì thế, tôi quyết định viết bài này đề vạch trần bộ mặt vô liêm sĩ của một đội ngũ chính quyền thói nát cả năng lực lẩn đạo đức.

ĐỊNH NGHĨA VÀ TÊN GỌI THỦY TRIỀU ĐỎ

Thủy triều đỏ là thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ một loạt các hiện tượng tự nhiên được gọi là tảo nở hoa gây hại - harmful agal blooms: HABs - hoặc vi khuẩn có khả năng phát quang màu xanh lam - Cyanobacterium thuộc họ Prokaryote không nhân - chúng có chứa sắc tố quang hợp từ màu xanh đến màu đỏ, phát triển với một nồng độ cao ở dưới biển làm thay đổi màu ở bề mặt nước biển. 

Hình ảnh thủy triều đỏ tảo nở hoa đỏ cả biển ở Vịnh Mexico qua Google Earth

Thuật ngữ Thủy triều đỏ đặc biệt dùng để nói sự liên quan đặc biệt của một loài tảo nở hoa dưới biển có tên khoa học là Karenia brevis đã được CDC - Center of Disease Control and Prevention - của Hoa Kỳ xác định là chỉ cần hình ảnh vệ tinh cũng là căn cứ khoa học để chứng minh thủy triều đỏ đang hoạt động ở vùng biển liên quan đến nó.

Ban đầu, người ta phát hiện loại tảo nở hoa Karenia bravis này thường xuất hiện ở bờ Đông nước Mỹ dọc theo bang Florida, nên nó còn có tên là Thủy triều đỏ Florida - Florida red tide. Ở Vịnh Maine vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng tìm thấy một loài thủy triều đỏ khác do một dòng tảo khác có tên là Alexandrium fundyense gây ra.

ĐẶC ĐIỂM, PHÂN BỐ VI SINH VÀ TẢO

Đặc điểm:

Sau khi tìm thấy có nhiều dòng tảo và vi sinh nhân sơ - không nhân - có phát quang thì người ta đưa ra 3 đặc điểm như sau về hình ảnh của mặt nước biển qua vệ tinh và qua máy bay quan sát trên biển:

1. Thủy triều đỏ không nhất thiết có màu đỏ, mà có thể màu xanh lam nhạt phát quang, hoặc không đổi màu mặt nước biển khi tảo nở hoa hoặc vi khuẩn nhân sơ phát triển không có nồng độ cao, nên không đổi màu mặt nước biển.

2. Thủy triều đỏ không liên quan đến sự di chuyển của dòng thủy triều. Có nghĩa là các loại tảo và vi sinh chỉ ở yên một chỗ mà ở đó nước biển đủ điều kiện để sinh sôi nẫy nở, không thể sống ở nơi khác khi các yếu tố sinh sống của tảo và vi sinh không thể phát triển.

Dễ dàng nhìn thấy màu hồng đến đỏ do tảo nở hoa của mặt biển qua hình chụp từ máy bay.

3. Thuật ngữ thủy triều đỏ - red tide - này về mặt khoa học không được chính xác, nên nó được thay thế bằng những thuật ngữ cụ thể hơn để chỉ cụ thể hơn cho từng loại tảo, vi sinh gây hại và không gây hại khi nở hoa.

Phân bố:

Dọc bờ Đông và bờ Tây của Hoa Kỳ đều có tất cả các loài Karenia brevis, Alexandrium fundyense và cả Cyanobacterirum.

Riêng loài Alexandriun fundyense thì phân bổ cả ở vùng biển hàn, ôn và cận nhiệt đới. Nên loài Alexandrium fundyense có mặt ở bờ Tây Hoa Kỳ, vùng biển Caribe, Vịnh Mexico, và bờ Đông của Thái Bình Dương.

NGUYÊN NHÂN TẠO RA THỦY TRIỀU ĐỎ

Vấn đề ở đây KHÔNG phải là chất độc và tính ảnh hưởng của thủy triều đỏ. Mà là tại sao lại có thủy triều đỏ?

Thủy triều đỏ xảy ra do có một lượng nitrate(NO3) và phsophate(PO4) tăng cao đột ngột thay đổi hệ sinh vật và kích thích phát triển của dòng tảo độc và vi sinh phát màu huuỳnh quang. Nguồn nitrate và phosphate ở đâu ra? thường là từ nhà máy công nghiệp và khu đông dân cư thải ra ở vùng không có thủy lưu.

ĐỘC TỐ VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Theo CDC, không phải tất cả các loài tảo đều sinh ra độc tố. Nhưng, dù tảo không sinh ra độc tố, mà chúng sinh sôi nẫy nở với nồng độ quá cao, chúng sẽ chặn ánh nắng mặt trời cho sinh vật cần thiết sống ở dưới biển sâu. Và khi tảo không độc hại này sinh nở, phân hủy, chết đi sẽ làm cho nồng độ oxy trong nước giảm sụt cũng làm cho cá và thực vật biển chết đi, gây tổn hại sinh vật biển.

Các loài tảo và vi sinh nhân sơ phát quang sinh ra loại độc tố có tên là saxitoxin vào môi trường nước chúng đang sống. Vậy saxitoxin là gì?

Công thức hóa học của saxitoxin là một hydoxyte có 4 vòng nhân thơm (Xem hình). Nó có tên gọi là saxitoxin vì lần đầu tiên phát hiện ra nó từ một bệnh nhân ngộ độc do ăn sò - Saxidomus: ngao - chiên bơ bị nhiễm độc saxitoxin từ tảo và vi sinh của thủy triều đỏ gây ra. Có tất cả 50 loại độc tố thần kinh độc hại thuộc vào loại kinh khủng nhất có cùng nhóm độc tố có tên chung saxitoxins được sản xuất ra từ vi sinh nhân sơ phát quang xanh lam - Cyanobacterium - và tảo. Trong 50 loại đó chia ra làm 4 dòng độc tố có tên là: saxitoxin gốc (STX), neosaxitoxin (NSTX), gonyautoxins (GTX) và decarbamoylsaxitoxin (dcSTX).

Cấu trúc hóa học của độc tố saxitoxin từ tảo và vi sinh nhân sơ phát huỳnh quang xanh lam

Saxitoxin khi vào máu, nó sẽ gắn vào cửa kênh Natri của tế bào thần kinh, làm nghẽn đường truyền các xung điện thần kinh, và gây tê liệt hoạt động thần kinh.

Thủy triều đỏ là nguyên nhân cá chết hàng loạt

Saxitoxin có một tác động môi trường và kinh tế to lớn, khi sự hiện diện của nó trong động vật có vỏ hai mảnh như trai, sò, hàu và sò điệp thường xuyên dẫn đến lệnh cấm thu hoạch sò ốc thương mại và giải trí ở nhiều vùng nước ven biển ôn đới trên thế giới bao gồm cả phía đông bắc và miền tây Hoa Kỳ, miền tây Châu Âu, đông Nam Á, Úc, New Zealand và Nam Phi. Tại Hoa Kỳ, liệt do nhiễm độc do ăn động vật có 2 vỏ đã xảy ra ở California, Oregon, Washington, Alaska và New England.

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG NHIỄM ĐỘC SAXITOXIN

Độc tố này làm tê liệt thần kinh trung ương, nên làm cho cá đã nhiễm độc tố sẽ ngưng thở mà chết. 

Khi độc tố này vào nước sẽ có mấy vấn đề sau:

1. Chim và động vật có vú ăn cá bị chết hoặc bị yếu do nhiễm độc tố này cũng bị ngộ độc suy hô hấp, ngưng tim.

2. Triệu chứng nhiễm độc saxitoxin từ nhẹ đến nặng như sau: sau khi ăn hoặc uống saxitoxin bệnh nhân sẽ có cảm giác tê niêm mạc miệng chỉ sau 30 phút. Nặng hơn sẽ xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa như, buồn nôn hoặc nôn; và những triệu chứng thần kinh trung ương như, người bệnh có cảm giác nhức đầu, người như say sóng bồng bềnh khó giữ thăng bằng đến chóng mặt, toàn thân yếu lã đến liệt. Và cuối cùng là suy hô hấp, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc điều trị ngộ độc saxitoxin rất đơn giản khi chẩn đoán đúng, kịp thời. Đó là việc của bác sĩ, tôi không bàn ở đây.

BÀN LUẬN

1. Không có sự tham gia của ngành Y tế trong hội đồng khoa học tìm ra nguyên nhân cá chết ở miền Trung là một sai lầm to lớn của chính phủ, mà đại diện chủ trì ở đây lại là phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, một người cả đời chỉ làm việc phân lô, bán nền và bán nhà. Trong khi đó, vấn đề lớn lại liên quan đến y học, sinh học, môi trường, hải dương học.

2. Không có nguyên nhân từ thủy triều đỏ vì các chứng cứ sau đây:

2.1. Thủy triều đỏ không di chuyển theo dòng thủy lưu như tình trạng cá chết ở miền Trung.

2.2. Không có hình ảnh thủy triều đặc trưng trên ảnh chụp vệ tinh của Google Earth mà tôi đã chụp và khu trú từng cảng biển từ Bắc tới Nam Việt Nam, cuối cùng dừng ở hình ảnh đoạn từ Vinh đến Đà Nẵng.

2.3. Nếu do thủy triều đỏ thì tại sao không có chứng minh lâm sàng và xét nghiệm lâm sàng độc tố saxitoxin do Viện chống độc quốc gia, mà chỉ đưa ra những cái tên các "nhà khoa học" Việt Nam và Nhật mà không ai biết mặt đặt tên? 

2.4. Thời gian hơn 1 tuần là quá thừa thời gian để làm hơn 1.000 xét nghiệm định lượng saxitoxin các mẫu cá, rong biển và người ăn cá, nước biển có nồng saxitoxin cao, cũng như ghi hình biển nhiễm vi sinh nhân sơ phát huuỳnh quang xanh lam và tảo nở hoa đỏ trên mặt biển.

Hình tác giả bài viết chụp bờ biển miền Trung đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng từ Google Earth lúc 9:59'48" ngày 28/4/2014

3. Khi thủy triều đỏ làm cá tôm sò chết hàng loạt thì nồng độ trên biển nó rất cao làm thay đổi màu sắc mặt nước biển, nhưng tại sao Google Earth không cho thấy? Và tại sao các nhà khoa học hàng đầu của cả Nhật Bản có 5% cổ đông ở Formosa Hà Tĩnh cũng không biết chụp 1 tấm hình để chứng minh, như hình tôi chụp qua Google Earth lúc 9:59'48" và 13:58'06" hôm nay 28/4/2016? Thủy triều đỏ có thể xảy ra và không nhất thiết màu đỏ. Nhìn trên Google Earth không thấy màu đỏ, xanh chưa chắc là không có thủy triều đỏ, nhưng do nồng độ tảo độc phát huỳnh quang thấp, và lúc đó chụp hình mặt biển trực tiếp bằng trực thăng, nuôi cấy và kiểm tra độc chất của tảo sẽ rõ.

Hình bờ biển từ Hà Tĩnh đến Đồng Hơi, Đông Hà ẹẹp như tranh vẽ trên Google Earth mới chụp lúc 13:58'06" hôm nay 28/4/2016 của tác giả bài viết

4. Cho rằng thủy triều đỏ là một trong hai nguyên nhân là có cơ sở, nhưng bảo không liên quan đến Formosa là không trung thực. Đây có phải là sự yếu kém của chính phủ và các bộ liên quan, hay là kiểu trả lời bừa, xem thường sự hiểu biết của các nhà khoa học từ một bộ máy chính trị gồm những kẻ vô liêm sĩ, buôn bằng bán chức, thiếu năng lực đang điều hành, và đưa đất nước xuống bùn nhơ nô lệ ngoại bang không? Vì không có bằng chứng nào của người đại diện chính phủ đưa ra để chứng minh là do thủy triều đỏ, dù chỉ 1 tấm hình. 

KẾT


Nhạc phẩm Biển Chết

Có lẽ chỉ cần một câu kết luận là nhân vật lịch sử ảo Lê Văn Tám tẩm xăng đốt cháy kho xăng thời pháp thuộc và nguyên nhân thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt ở miền Trung hiện nay cùng một kịch bản nói láo của những kẻ thiếu năng lực, nhưng thừa vô liêm sĩ đang làm đất nước điêu linh.

Asia Clinic, 14h55' ngày thứ Năm, 28/4/2016

Wednesday, April 27, 2016

PHẢI ĐÓNG CỬA KHÔNG CHỈ TẬP ĐOÀN THÉP FORMOSA HÀ TĨNH NGAY!


Mấy hôm nay thông tin ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam tràn về, hết tôm cá chết, đến người ngộ độc và chết. Tôi đã có bài viết nhân dân Việt Nam Hãy kiện tập đoàn Formosa ra tòa án quốc tế, nếu chính phủ Việt Nam không kiện, buộc bồi thường, và đóng cửa tập đoàn này, vì đã vi phạm luật tài nguyên môi trường của Việt Nam và của Công ước thế giới về bảo vệ môi trường vừa được ký kết tại trụ sở Liên Hiệp Quốc của 171 nước thành viên vào ngày 22/4/2016.

Song song với việc này, tôi tìm hiểu về xuất thân, cơ cấu, và cách họ làm việc tại dự án khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh như thế nào?

Ít ai để ý thông tin ngao chết từ tháng 12/2015, chỉ khi cá chết mới chý ý Formosa Hà Tĩnh!

FORMOSA HÀ TĨNH XUẤT THÂN MỜ ÁM

Điều đầu tiên khi tìm hiểu tôi thấy xuất hiện cái tên: Ha Tinh Formosa (Cayman) Limited. Tôi không rõ lắm, nhưng cái tên Cayman trong ngoặc đơn làm cho bất kỳ ai đã từng làm ăn cũng có thể liên tưởng đến một Offshore Company - dạng công ty giống như hồ sơ Panama - lập ra ở thiên đường trốn thuế của quần đảo Cayman thuộc Vương Quốc Anh. Điều này cũng đã được báo CAFEF xác tín. Nó được thành lập ngày 12/6/2008 tại Cayman.Tập đoàn CSC của Đài Loan - China Steel Corporation of Taiwan - nắm giữ 19% cổ phần.

Một thông tin khác từ trang Steel First đưa ngày 04/10/2013 thì Formosa Petrochemical Corp (FPC), một công ty con của tập đoàn Đài Loan Formosa Plastics Group, đã giảm cổ phần của mình tại Việt Nam ở Formosa Hà Tĩnh Steel Corp xuống còn 14,75% từ con số đầu tư ban đầu là 21,25%. Nhưng mọi thông tin bí mật không được cho phép tiết lộ từ các thành viên của Formosa Hà Tĩnh Steel Corp.

Ngày 30/7/2015, Tập đoàn JFE Steel Corporation của Nhật Bản ra thông báo, họ sẽ đầu tư vào Formosa Hà Tĩnh Steel Corp 5%. Và cơ cấu thành phần của nó như sau:

Tổng công ty Formosa Hà Tĩnh Steel (VSATTP)
Địa điểm: Khu kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Thành lập: 2008
Chủ tịch: Chen, Yuan Cheng
Kinh doanh: Tích hợp sản xuất thép
Vốn điều lệ: 4,5 tỷ USD
Cổ đông: Hiện tại: FPG của FPC: 95%, China Steel Corporation của Đài Loan: 5%
Kế hoạch: FPG 70%, China Steel Corporation 25% và JFE Steel 5%
Nhân viên: 6466 (kế hoạch cho giai đoạn đầu của dự án)
Đầu tư: 10,5 tỷ USD (kế hoạch cho giai đoạn đầu của dự án)
Cơ sở vật chất theo quy hoạch: lò Coke, Nhà máy nghiền bột sắt, hai lò nung cao, cơ sở sản xuất thép, nhà máy cán nóng, thép thanh / máy cán que sợi và máy phát điện.

Đến đây chúng ta thấy 3 chủ đầu tư chiến lược của Formosa Hà Tĩnh là: Tổng công ty thép Đài Loan: 25%, Công ty con của FPC là FPG: 70% và Tập đoàn thép JFE Nhật Bản 5%. Nhưng có một thông tin gốc từ Quần đảo Caymen đưa ra là, mọi giao dịch buôn bán cổ phiếu của Formosa Hà Tĩnh đều diễn ra ở đây thông qua nhà trung gian Alibaba của Jack Ma ở Trung Hoa lục địa theo dạng IPO!

Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam cần phải điều tra kỹ càng gồm:

1. Formosa Hà Tĩnh có văn phòng đặt ở Quần đảo Cayman, Vương quốc Anh.
2. Việc chuyển nhượng cổ đông chiến lược do Alibaba thực hiện dạng IPO ở đảo Cayman rất bí ẩn.
3. Liệu khi Việt Nam cấp phép hồ sơ cho Foprmosa Hà Tĩnh có phù hợp với luật đầu tư của mình không?

DIỄN BIẾN TRẦM TRỌNG CỦA CÁ CHẾT Ở BIỂN ĐÔNG

Khoảng cách bể biển từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng 418km chỉ mất 2 tuần nhiễm độc biển theo dòng thủy lưu, chỉ 6 tuần nữa sẽ nhiễm độc đến mũi Cà Mau!

Cho tới hôm nay, sau cuộc họp báo của Formosa Hà Tĩnh thực hiện chiều ngày 26/4/2016, họ vẫn khẳng định họ không gây ô nhiễm môi trường biển, và họ không liên quan gì đến vụ cá biển chết trên chiều dài 250km từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Nhưng sáng nay, 27/4/2016, theo dòng thủy lưu, cá biển đã chết đến bờ biển Đà Nẵng dài 418km - theo bản đồ của Google Map.

Chiều nay, 27/4/2016, bộ tài nguyên môi trường sẽ trả lời kết quả vì sao cá chết và người chết ở biển miền Trung. Nhưng tin đưa 14:36' chiều nay là Hủy họp báo về nguyên nhân cá chết ở miền Trung, do đâu? Do các cơ quan thẩm định của đảng cầm quyền kém năng lực hay do lệnh của thiên triều phương Bắc? Lời tuyên thệ nhậm chức của quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng còn chưa đầy tháng, nhưng họ bỏ đi đâu?

Lúc này, hơn lúc nào hết, người dân Việt thấm thía chân lý: "Ngay cả độc lập tự do cũng mua được bằng tiền, dù chúng không có gì quý bằng". Và một chân lý khác của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" đời đời không thay đổi!

1242km là khoảng cách biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau

Chỉ trong nửa tháng qua, cá chết đã lan rộng trên 418km, thì khoảng cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau là 1242km, chỉ mất khoảng 6 tuần! Nếu tính thời gian lan tỏa cá chết từ Hà Tĩnh đến Mũi Cà Mau thì chỉ trong 8 tuần, kể từ ngày dân phát hiện cách đây 2 tuần. Toàn bộ bờ biển Việt Nam trở thành bờ biển chết theo như nghiên cứu của University of Technology Malaysia về thủy lưu biển Đông. Cuộc chết này diễn ra đúng dịp 30/4/2016 cũng ngần ấy thời gian 55 ngày đêm, mà không chỉ chết cá, mà cả con người.

THIỆT HẠI LÀ DIỆT VONG VÀ NỘI CHIẾN

Biển chết thì Việt Nam không chỉ thiệt hại về ngư trường, mà con thiệt hại rất nhiều ngành liên quan chỉ vì một số tiền giá trị 10.5 tỷ đô la của dự án Formosa Hà Tĩnh Steel Corp.

Đầu tiên là toàn bộ thu nhập hàng tỷ đô la do ngư dân đánh bắt, nuôi trồng hải sản mỗi năm đem về. Theo báo cáo năm 2015 chỉ riêng ngành xuất khẩu hải sản đã mang về cho Việt Nam 6.72 tỷ đô la! Chưa kể, tiêu thụ nội địa, và đảng cộng sản vẫn rêu rao rằng, ngư dân bảo vệ biển đảo quê hương, chứ không phải quân đội bảo vệ.

Thứ hai là, ngành du lịch cả nước sẽ chết, một ngành công nghiệp không khói, không gây ô nhiễm chết đi. Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch trong 10 năm qua đã tăng gấp 6 lần. Tổng thu du lịch năm 2015 theo báo cáo của tổng cục du lịch ngày 30/12/2015 là 338.000 tỷ đồng tương đương hơn 15 tỷ đô la.

Tác hại môi trường do phát triển công nghiệp ở Minamata

Thứ ba là, ngộ độc toàn dân vì ăn thực phẩm biển và tắm biển không thể tính bằng tiền khi di chứng nó để lại bệnh tật, dị tật bẩm sinh cho những thế hệ tiếp theo. Tấm gương của Nhật Bản về bệnh Minamata do ngộ độc thủy ngân từ việc súc rửa đường ống của Tập đooàn Chisso vào năm 1956! Nhưng ở Formosa Hà Tĩnh Corp không biết có bao nhiêu kim loại nặng ngoài thủy ngân?

Dân Hà Tĩnh: Chúng tôi đánh bắt cá gần bờ không còn ai thu mua nữa!

Thứ tư của thiệt hại có thể dẫn đến bạo loạn xã hội là tình trạng thất nghiệp của ngành nuôi trồng đánh bắt hải sản trong cả nước, và ngành du lịch gây ra. Trong khi, Formosa Hà Tĩnh Corp chỉ có thể giải quyết công ăn việc làm không tới 5000 lao động Việt Nam.

Chỉ tính riêng ngành du lịch đến năm 2010 đã giải quyết 1.472.000 lao động, và đến năm 2015 bổ sung thêm 620.000 lao động mới, vị chi là giải quyết công ăn việc làm 2.092.000 lao động. Cũng chỉ tính riêng ngành nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá năm 2014 của Tổng cục thống kê đã có đến 7.989.700 người làm nghề đánh bắt cá chưa kể hơn 100 ngàn lồng bè với 1.053.900 hecta nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân trên khắp cả nước.

Thứ năm của thiệt hại là, khi hơn 10 triệu lao động kia thất nghiệp sẽ kéo theo những ngành nghề khác như ảnh hưởng trực tiếp là nhà hàng khách sạn có kinh doanh đồ hải sản, và các ngành liên đới bị giảm sút vì sức mua trong dân giảm. Như vậy cần khu công nghiệp thép Formosa Hà Tĩnh hay cần biển như ông giám đốc đối ngoại của Formosa đã nói thì quá rõ.

Tôi cho rằng ông Chu Xuân Phàm là người tốt, ông đã giúp cho chính quyền và nhân dân Việt Nam sáng mắt ra khi phải hy sinh dân tộc và tổ quốc cho 10.5 tỷ đô la kiếm ăn của nhóm lợi ích, là điều không thể chấp nhận được! Ông đã dạy chúng ta một bài học cần phải làm gì, và hãy bỏ nó khi chưa muộn. Cảm ơn ông.

KHÔNG CHỈ CÓ FORMOSA

Tết âm lịch 2016 vừa rồi, tôi về thăm lại Daklak, và được biết thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Daknong, nơi mà các khu công nghiệp Bauxite Tây Nguyên Tân Rai và Nhơn Cơ ãã làm ô nhiễm mạch nước ngầm. Dân Gia Nghĩa bây giờ không dám uống nước từ giếng nước, mà phải mua nước từ Ban Mê Thuột về để uống. Người dân có khả năng phải đưa con em mình từ Gia Nghĩa di cư đến thành phố hoặc địa phương khác sinh sống và học tập.

Nạn hạn nhán và ngập mặn ở miền Tây Nam Bộ năm nay và hạn hán miền Trung đang diễn ra không chỉ là El Nino, mà còn là hậu quả của kế hoạch phát triển sai lầm của đảng cầm quyền bằng mọi giá phát triển nước ta là một nước công nghiệp hiện ạại ếến năm 2030 mà không có một tầm nhìn và trách nhiệm vĩ mô cho đất nước và dân tộc.

LỜI KHUYÊN CỦA MỘT THẦY THUỐC

Ngay từ bây giờ, toàn bộ người dân sống trên lãnh thổ Việt Nam cần làm gấp những việc sau:

1. Ngay bây giờ, di chuyển từ miền Trung vào Nam ở nếu có điều kiện.
2. Dự trữ gạo, mắm, muối, khô hải thủy sản dùng ít nhất cho 6 tháng.
3. Ngưng sử dụng thực phẩm biển và nuôi trồng hải sản sau khi Formosa Hà Tĩnh Steel Corp đóng cửa ít nhất 6 tháng.
4. Phụ nữ mang thai chấm dứt dùng thủy hải sản bắt đầu từ hôm nay đến sau khi sinh nở và Formosa Hà Tĩnh Steel Corp đóng cửa ít nhất 6 tháng.

Hãy tự bảo vệ mình bằng cách:

1. Không ăn đồ biển.
2. Không đi du lịch miền biển, trước mắt là 30/4/2016 ở nhà tránh bệnh.

KẾT

Cuối ngày 25/4/2016 vừa qua, tôi rất hy vọng khi ông tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vụ cá chết ở miền Trung. Nhưng vẫn chưa đủ, cần phải rà sót tất cả các khu công nghiệp mà các vua địa phương đã quy hoạch thiếu tầm nhìn trong 10 năm qua, mà hủy bỏ nó không thương tiếc. Riêng Formosa Hà Tĩnh Corp là buộc họ phải đền bù và đóng cửa ngay khi có chứng cứ pháp lý khi vẫn còn chưa muộn. Nếu không, dân tộc này sẽ đổ máu một lần nữa là điều không tránh khỏi.

Nhạc phẩm Biến Chết

Cuộc di dân những tử thi cá lần này là một cuộc chết của dân tộc Việt không khác 55 ngày đêm của sự cố 30/4/1975. 41 năm sau khi giành được miền Nam, năm nay đảng cộng sản cầm quyền đưa dân tộc vào một "cuộc chết" khác bằng độc dược cũng bằng khoảng thời gian giành lấy một miền Nam đang đứng đầu Đông Nam Châu Á, rồi đưa nó về bùn nhơ tăm tối và hủy diệt miền Nam chỉ vì tiền cho nhóm lợi ích của đảng?

71 năm ở miền Bắc, và 41 năm ở miền Nam dân Việt sống trong một bầu không khí độc lập tự do nửa vời dưới sự áp đặt của kẻ ngooại bang phương Bắc đã quá đủ để nhấn chìm dân tộc Việt đi đến họa diệt vong không xa nữa. Tôi viết bài này để chính quyền và người dãn hãy chọn lựa: Diệt vong hay là sống? Kẻ thù của dân tộc Việt là ai? Hành động hay là chết?

Nếu đảng cầm quyền không làm thì nhân dân Việt Nam phải làm. Tôi kêu gọi tất cả ai là đồng bào Việt trên toàn thế giới hãy ký vào thỉnh nguyện thư theo link sau:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-ha-tinh-province-central-vietnam

Mọi thông tin cá nhân mà mọi người ký được website bảo mật không làm tổn hại đến bất kỳ ai.

Việc làm này của các bạn sẽ giúp chúng ta sống còn hoặc là chính phủ Việt cộng chọn thép hoặc chọn dân tộc, cũng như kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ hãy ngưng quyết định hoặc loại Việt Nam ra khỏi TPP. Nếu không chúng ta sẽ chết, con cháu chúng ta sẽ tàn tật muôn đời, dân tộc ta sẽ bị diệt chủng!

Các bạn chỉ cần click vào link, bên tay phải màn hình sẽ có 4 ô:
1. First Name: Điền tên mình vào.
2. Last Name: Điền họ mình vào.
3. Email Address: Điền địa chỉ email mình vào.
4. Sau đó click chuột vào ô: Sign Now.
5. Cuối cùng, vào email của mình và confirm một email từ nhà trắng gửi cho bạn bằng cách click vào dòng: "Confirm your signature by clicking here." Và chia sẻ link này cho mọi người mà bạn quen biết.

100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày sẽ là điều cần thiết phải có. Hãy chia sẻ link này và hãy ký tên. Mọi thông tin được website bảo mật không làm tổn hại đến bất kỳ ai. Xin cảm ơn.

Sài Gòn, 16h11' ngày thứ Tư, 27/4/2016

Monday, April 25, 2016

HÃY KIỆN TẬP ĐOÀN FORMOSA RA TÒA ÁN QUỐC TẾ


Cá ngư dân đánh bắt ở biển về được chất thành đống tại chợ Đồng Hới vì ế ẩm, không có người mua sau vụ cá chết do Formosa gây ra. Ảnh của Lê Phi Long báo Lao Động

Cách đây chỉ 2 hôm, 23/4/2016, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, 171 quốc gia, trong đó, có Việt Nam, đã ngồi vào ký kết Công ước bảo vệ môi trường thế giới vì lo ngại hiểm họa môi trường từ những tham vọng của con người đã gây ra từ sự phát triển công nghiệp.

Ba tháng nay, lần đầu tiên miền Tây Nam Việt Nam hạn hán ngập mặn sâu đến hơn 90km vào đất liền, người dân Tây Nam Bộ không có nước để uống, thủy hải sản nước ngọt cũng chết vì dịch, con người cũng khô vì hạn, chỉ vì phá rừng, đắp đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong, nhưng chính phủ cũng không lên tiếng.

Ngay cả Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP TransPacific Partnership - của 12 thành viên vừa ký kết, và đang chờ quốc hội Hoa Kỳ thông qua cũng phải cam kết bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường được thế giới cam kết không phải là chỉ cho riêng bất kỳ quốc gia nào, mà là thế giới hiểu rằng trái đất là mái nhà chung. Ô nhiễm ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào cũng là ô nhiễm của toàn cầu. Bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển thì cũng phải bảo vệ môi trường. Nếu quốc gia nào vi phạm vào những cam kết bảo vệ môi trường sẽ bị đưa ra trọng tài tòa án quốc tế phân xử, cấm vận và tẩy chay.

Cá chết hàng loạt nghi can là do tập đooàn Formosa Đài Loan khu công nghiệp Vũng Áng

Câu chuyện cá chết trôi dạt từ Hà Tĩnh vào bờ biển kéo dài 250km trong 4 tỉnh Bắc Trung Bộ: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế diễn ra hơn 1 tuần qua, không phải chỉ mới hơn một tuần, mà đã có thể là hơn một tháng qua. Vì khu công nghiệp Vũng Áng do tập đooàn Formosa là nơi cấm người dân Việt Nam vào, nó như một khu tự trị mà nhà đầu tư được quyền kiểm soát, ngay cả Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Hà Tĩnh cũng không được phép kiểm tra. Vì thế cho nên, sau khi cá chết do nhiễm độc từ nước xả thải chưa được xử lý của nhà máy thép Formosa ra biển trôi dạt hàng trăm kilomet vào bờ biển các tỉnh lân cạn thì dân mới phát hiện, và câu chuyện mới được báo chí lên tiếng.

250km bờ biển cá chết vì Formosa xả thải theo Zing

Cách đây 4 hôm ngư dân Nguyễn Xuân Thành đã lặn xuống vùng biển Vũng Áng - nơi dự án Formosa Đài Loan đang đầu tư và hoạt động - phát hiện ống ngầm xả thái dưới đáy biển dài hơn 1500m, đường kính 140cm, nằm sâu dưới 17m biển, và đài truyền hình VTC14 đã làm cuộc khảo sát, xác minh, thì chính quyền Hà Tĩnh cũng chưa lên tiếng, vì bận lo sắp xếp nhân sự tỉnh.

Sau bằng chứng danh sách những chất cực độc Formosa thải ra biển của báo Tuổi Trẻ đưa ra, thì hôm nay kênh truyền hình VTC14, ông giám đốc khối ngoại của tập đoàn Formosa Hà Tĩnh đã trả lời thẳng thừng rằng: "Hoặc anh chọn tôm cá, hoặc anh chọn nhà máy thép. Anh không thể đòi hỏi cả hai!".(Xem clip kèm theo)

Ông Chu Xuân Phàm giám đốc khối ngoại của Formosa thẳng thừng yêu cầu phía Việt Nam chọn hoặc biển chết hoặc có nhà máy, mà không xem chính quyền Việt ra ra trăm gờ ram nào!

Đây là một kiểu trả lời vô trách nhiệm và phá vỡ hợp đồng kiểu của kẻ xã hội đen, chứ không phải của một tập đoàn kinh tế làm ăn có trách nhiệm. Nhầ đầu tư công nghiệp luôn trốn trách nhiệm môi trường, vì xử lý môi trường tốn kém gấp 4 lần xây dựng và vận hành nhá máy.

Về luật, ngay cả một phòng khám tư nhân cũng phải thành lập hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn quốc gia, sau khi đã nộp dự án thiết kế xây dựng và được sở y tế, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng cho phép thực hiện, nhằm nước sinh hoạt, và nước thải y tế phải được xử lý sạch trước khi hòa vào hệ thống cống xả nước chung của đô thị. Đường ống xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống cống chung phải nổi lên trên mặt đất, mặt sông, mặt biển để kiểm tra, không được đặt chìm dưới đất, mặt sông, mặt biển.

Không lý do gì, một khu công nghiệp lớn như Formosa mà không có hệ thống xử lý chất thải trước khi xả rác, nước bẩn ra môi trường. Hơn 5 năm trước nhà máy bột ngọt Vedan đã từng làm chết sông Thị Vải ở Đồng Nai, nhưng mức độ nghiêm trọng không thể so sánh với tập đoàn Formosa hiện nay. Sau 12.000 lá ơơn khiếu kiện bồi thường của dân Vedan đã quy hàng bồi thường thiệt hại 220 tỷ đồng cho nông dân.

Một điều rất phi khoa học trong kế hoạch phát triển kinh tế ở các địa phương, tỉnh, thành phố trong 20 năm qua mà tôi đã lên án là, ở đâu cũng làm du lịch hòa lẫn vào khu công nghiệp ô nhiễm hóa chất và khói bụi. Ngay cả thủ đô Hà Nội, nơi trung tâm hành chánh chính trị văn hóa quốc gia công phát triển công nông nghiệp! Sài Gòn trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất nước cũng đầy ắp các khu công nghiệp hòa lẫn các trụ sở ngân hàng, tài chính, khách sạn, khu du lịch đầy ô nhiễm.

Quay sang chuyện Formosa, việc lớn đến cả sự sống còn không chỉ ngư dân, và Việt Nam, mà còn là cho cả môi sinh khu vực Đông Nam châu Á có đến 700 triệu dân sống cùng Biển Đông, cho đến nay đảng cầm quyền, nhà nước và chính phủ hooàn toàn chưa lên tiếng, nhưng lại lên tiếng quán cà phê Xin Chào, một việc mà chỉ cần để chủ tịch xã phường giải quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm một số công trình, nhà máy thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (FHS). Đây là dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 10,5 tỷ USD. Nguồn báo Hà Tĩnh

Formosa đã vi phạm về luật bảo vệ tài nguyên môi trường của Việt Nam, và cả Công ước bảo vệ môi trường thế giới, tại sao đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và cả lãnh đạo chính phủ chưa lên tiếng? Ngay cả ông tổng bí thư vừa đi thăm Hà Tĩnh ngay trong lúc cá chết đầy bờ biển và vào thăm khu công nghiệp Formosa tại Vũng Áng cũng không một tiếng về tình hình nguy hại này, mà chỉ khen?

Có lẽ, Formosa đã quá lọc lõi khi mời ông Trọng đi thăm ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đến với họ, nhằm bịt mõm? Nhưng ông chỉ có thể bịt mõm những con chiên ngoan đạo, hám ăn của đảng của ông, chứ làm sao qua mặt được lương tri thế giới? Rõ ràng sau chuyến thăm Formosa Hà Tĩnh ngày 22/4/2016 vừa qua, ông Trọng đã bị họ gài vào một cái bẫy chết cả thanh danh và địa vị chính trị cuối đời của ông, nếu ông không dám làm ra lẽ vụ này.

Đến hôm nay, không chỉ chết có cá, mà ngay cả thợ lặn của Formosa cũng chết, có lẽ vì độc chất trong nước biển bị ô nhiễm?

Nếu chính quyền, chính phủ và đảng cầm quyền không lên tiếng vụ việc Formosa Đài Loan làm nguy hại môi trường biển, hủy diệt mưu sinh của ngư dân, ô nhiễm môi trường biển Đông, thì tôi xin đề nghị nhân dân Việt Nam hãy thành lập một tổ chức bảo vệ môi trường cùng làm hồ sơ kiện Formosa ra toà án quốc tế.

Sài Gòn, 17h27' ngày thứ Hai, 25/4/2016

Sunday, April 24, 2016

MYA LÊ THÁI: PHÁT MINH TĂNG TUỔI THỌ PIN LITHIUM

Hình của Mya Lê Thái và công trình đăng trên website UC Irvine


Ngày 21/4/2016 vừa qua, Tạp chí Điện toán Thế Giới - Computer World - đưa tin từ ACS Energy Letters về công bố công trình khoa học của nghiên cứu sinh Mya Lê Thái của University of California Irvine - một người Mỹ gốc Viêt - về phương pháp nâng tuổi thọ pin Lithium lên đến 200.000 lần sạt.

Công trình này đã được Hiệp hội Hóa Học Hoa Kỳ công nhận và cấp bản quyền vì nó được xem như là cách để làm cho cục pin Lithium mà đang được sử dụng bất tử, do sống lâu hơn cả smartphone và PC, Laptop đang được sử dụng hiện nay.

Sau bà Lê Duy Loan phát minh ra chất bán dẫn làm tăng đường truyền tín hiệu và chịu nhiệt cho chip điện tử thì Mya Lê Thái với phát minh này được xem là phát minh thiên niên kỷ của người Mỹ gốc Việt.

Ngay lập tức Telegraph của Anh đưa tin về phát minh ra pin có tuổi thọ 400 lần hơn pin hiện nay cho smartphone.


Mya Lê Thái đi lên từ một sinh viên sinh hóa của East Los Angeles Community College sau đó chuyển tiếp lên University of California Los Angeles để hoàn thành bằng cử nhân hóa học tháng 01/2010. Cô tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại University of California Irvine về chuyên ngành hóa học.

Theo như tóm tắt của công trình nghiên cứu thì bằng cách dùng một lớp mỏng 143 and 300 nanometers của dioxide mangan lên những sợ dây nano bằng vàng để tăng độ dẻo và không bị chai pin sau những lần sạt cho pin Lithium đang sử dụng cho máy tính và điện thoại thông minh.

Sau Nguyễn Thanh Việt với tác phẩm "Cảm tình viên" được trao giải Pulitzer vào hôm 18/4/2016, hôm 20/4/2016 một công bố khoa học làm giới khoa học và tiêu dùng toàn cầu thêm một ứng dụng tiết kiệm và bền của thế hệ trẻ 2.0 người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ.

Những năm gần đây, các thông tin về thế hệ thứ 2 của người Việt ở Hoa Kỳ đã có những tướng lĩnh trong quân đội như Lương Xuân Việt, thì gần đây, họ tiếp tục thành công trong các lla4nh vực văn chương, khoa học làm thế giới phải kính nễ.

Thế thì tại sao người Việt lại không còn chủ quyền ngay trên tổ quốc của mình? Tại người Việt quá kém cỏi hay tại đảng cộng sản ở Việt Nam đang nhấn chìm Tổ quốc và dân tộc Việt?

Asia Clinic, 17h44' Chúa nhựt, 24/4/2016

Tuesday, April 19, 2016

NGUYỄN THANH VIỆT ĐOẠT GIẢI PULITZER VỀ TIỂU THUYẾT "CẢM TÌNH VIÊN" - SYMPATHIZER


GIỚI THIỆU

Một tiểu thuyết nói về một người cộng sản "tỵ nạn" sang Mỹ tiếp tục làm điệp viên cộng sản thú tội, đã từng làm gián điệp cho Việt cộng ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa có tên là: Cảm tình viên - Sympahtizer - do một người Việt cũng tỵ nạn cộng sản năm 1975, khi ông được 1 tuổi, viết ra. Giải thưởng đã được công bố ngày 18/4/2016 trao giải Pulitzer Hoa Kỳ năm 2016 ở thể loại văn chương trong nhóm giải Văn chương Kịch nghệ và Âm nhạc.

Xin nhắc với người đọc là, nhiều nhà văn đoạt giải Pulitzer sau này đã trở thành Khôi nguyên Nobel văn chương. Có lẽ đây là một người Việt có triễn vọng đoạt Nobel văn chương trong tương lai về chủ đề nhân sinh quan và tính nhân bản của con người hậu chiến tranh như Ernest Hemingway, và những nhà văn Đông Âu đã từng đạt được gần đây.

VỀ TÁC GIẢ 

Nguyễn Thanh Việt là một người sinh ra ở Ban Mê Thuột, Việt Nam, năm 1975 ông cùng gia đình tỵ nạn sang Pennsylnavia, sau đó 1978 gia đình ba mẹ ông chuyển về San Jose, California, Hoa Kỳ.

Ông học phổ thông tại St. Patrick School and Bellarmine College Preparatory ở San Jose, sau tốt nghiệp phổ thông ông học cử nhân văn chương tại University of California - Riverside chỉ trong một thời gian ngắn, và chuyển sang University of California - Berkeley để hoàn thành cử nhân văn chương Anh và nghiên cứu dân tộc học vào năm 1992, rồi sau đó là tiến sĩ văn chương Anh cũng tại UC Berkeley vào năm 1997. Sau tốt nghiệp tiến sĩ ông về Los Angeles sinh sống, và hiện tại đang là Phó giáo sư - Associate Professor - của University of Southern California, một trong những đại học tư thục, phi lợi nhuận, ra đời năm 1880, đứng hàng đầu nước Mỹ mới nổi lên trong 20 năm qua.

Sympathizer là tiểu thuyết đầu tay của ông Nguyễn Thanh Việt. Nó là một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2015 theo Los Angeles Times. Cũng trong tháng 4/2015, New York Times nhắc lại nó đến 2 lần, và đã đưa cuốn tiểu thuyết Sympathizer vào hạng nhất trong 9 cuốn tiểu thuyết chọn lựa để đọc ở Hoa Kỳ, với giá $26.


NỘI DUNG TIỂU THUYẾT

Sự kết hợp giữa 2 chuyên ngành dân tộc học và văn chương đã giúp tác giả cho ra đời tiểu thuyết đầu tay gặt hái một kết quả trên cả mong đợi.

Trước khi nhận giải Pulitzer, tiểu thuyết Cảm Tình Viên đã nhận được 2 giải: Center For Fiction's First Novel Prize năm 2015, và Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction, 2016.

Theo từ nhiều nguồn tin báo chí Hoa Kỳ, nội dung tiểu thuyết tác giả ghi lại hồi tưởng lời thú tội của một đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin giấu tên, cũng là tù nhân chính trị chế độ cộng sản ở Việt Nam do làm một điệp viên nhị trùng cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam, rồi lưu vong sau khi ra tù sang định cư Los Angeles, Hoa Kỳ để tiếp tục làm nhiệm vụ điệp viên theo dõi người Việt ở Hoa Kỳ sau chính biến 30/4/1975. Qua đó, tiểu thuyết làm phơi bày bản chất của con người, và cho cái nhìn chính xác hơn về cuộc chiến tranh Việt Nam, mà trước đây các nhà làm phim Hollywood đã làm sai lệch.

Tiểu thuyết Sympathizer cũng nói lên "Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên mà người thua cuộc viết lịch sử thay vì những kẻ chiến thắng" - “this was the first war where the losers would write history instead of the victors” - và do đó là chúng ta đã nghe nói về cuộc chiến tranh Việt Nam chủ yếu là từ quan điểm của những người lính Mỹ, chính trị gia Mỹ và nhà báo Mỹ. Từ đó, Sympathizer đã làm dấy lên sự quan tâm của cái nhìn Hoa Kỳ về cuộc chiến này. Thay đổi một quan niệm về một thời kỳ, một sự kiện chính trị xã hội có tính toàn cầu là việc to lớn, đây là thành công của tiểu thuyết Sympathizer.

VÀI DÒNG NHẬN XÉT

Lân đầu tiên một nhà văn Việt Nam đứng vào Pulitzer, và cũng là lần đầu tiên một tác phẩm văn học về chiến tranh Việt Nam được vinh danh xứng tầm với cuộc chiến người Việt làm ra.

Trong 3 yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa để một quốc gia hùng mạnh, người cộng sản đã được cả 3: thiên thời, địa lợi và nhân hòa sau sự cố 30/4/1975, nhưng hôm nay, sau 41 năm cả 3 đều mất bắt đầu từ nhân hòa, cũng vì dân tộc tính bị trị.

Người Việt không thiếu nhân tài từ khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên, nhưng tại sao nước Việt mãi chịu sự đô hộ, đè ép của Trung Hoa? Có phải chăng là do dân tộc tính bầy đàn và bị trị đã ăn sâu vào máu? Vấn đề giải quyết những thảm trạng Việt Nam hôm nay cần phải bắt đầu từ nhân hòa.


Sài Gòn, 10h24' ngày thứ Ba, 19/4/2016

Thursday, April 14, 2016

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH


Bài đọc liên quan:

Hôm qua, cựu thành viên tư vấn kinh tế của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - ông TS Nguyễn Đức Thành  - một trong nhóm 15 người của cựu bộ trưởng Trương Đình Tuyển nắm đầu vừa mới nghỉ cùng ông thủ tướng đưa thông tin: thống kê đến quý 3/2015, sau khi lãi suất ngoại tệ gửi ngân hàng về 0% thì dân chuyển tiền gửi ra nước ngoài đến 7.3 tỷ đô la Mỹ

Sau đó, trong một bài báo khác, cũng chính ông TS Nguyễn Đức Thành đưa ra nhận định, phải tăng lãi suất ngân hàng, lạm phát và trả lại thị trường vàng tự do, sau khi chính phủ nhiệm kỳ trước đã cấm dân mua bán vàng miếng tự do từ ngày 10/01/2013, nếu muốn huyết mạch của nền kinh tế lưu thông tốt. Trong khi đó, một số ngân hàng đang chật vật huy động vốn của người gửi sau chỉ để trả lãi người gửi trước!

Chiến lượcc kinh tế giật gấu vá vai chữa cháy như thế này thì sẽ đem đến thảm họa cho dân, chưa loại trừ phá sản nền kinh tế, vì cứ loay hoay mở cửa rồi đóng cửa về bao cấp cộng sản thời bao cấp với thị trường, nhưng không thể chặt được bàn tay vô hình của quy luật kinh tế học.

Nên nhớ rằng, kinh tế học là art - nghệ thuật. Chính trị cũng là art. Cả 2 ngành kinh tế và chính trị là nghệ thuật của sự có thể, chúng liên quan mật thiết và quyết định cũng như ảnh hưởng nhau không thể thoát ra nhau được. Một nghị định, chính sách chính trị đưa ra sẽ làm cho kinh tế sẽ thay đổi. Khi đưa ra một quyết định chính trị có tính ý chí hoặc khoa học,  anh có thể đạt điều này, nhưng anh sẽ mất đi điều khác. 

Giải quyết kinh tế là giải quyết đồng bộ cả chính trị lẫn kinh tế, và nhìn xem cách giải quyết sẽ làm hệ lụy như thế nào, chứ không phải cứ là tiến sĩ kinh tế là làm tốt hơn một doanh nghiệp không trường lớp như ông tử tế Phạm Văn Bên Cỏ May!

Tiến sĩ là để dạy trong trường đại học những lý thuyết đã có, tiến sĩ không và chưa đủ khả năng để giải quyết thực tế khách quan. Tiến sĩ chỉ làm nghiên cứu từ thực tế khách quan để đúc kết thành kết luận, rồi đem ra áp dụng kết luận đó bằng thực tế khách quan, sau đó mới thành lý thuyết. Nhưng tiến sĩ ở nước Việt cứ tưởng là nhà thông thái đại tài, vừa hồng lý thuyết lại vừa chuyên thực hành. Nên cả nước có đến hàng chục ngàn tiến sĩ thạc sĩ làm cái không đúng chức trách của mình, chỉ làm cho nền kinh tế chính trị nước Việt lên cơn co giật như bị động kinh.

Tấm bằng tiến sĩ, như tôi đã từng viết trên blog này trong bài: Kiến thức cơ bản về giáo dục bậc đại học, là chỉ để chứng minh rằng người có tấm bằng này có 3 yếu tố:

1. Biết nghiên cứu khoa học.

2. Đã sử dụng nghiên cứu khoa học để tìm ra một cái mới cho nhân loại rất chuyên sâu, chứ không phải là tất cả kiến thức nhân loại đẻ ra từ cái mới này.

3. Cái mới của hàng chục ngàn đề tài tiến sĩ chỉ có 1 cái để ứng dụng được, còn lại chỉ để vào lịch sử hoặc người khác dùng làm bổ đề, hoặc tài liệu tham khảo, chứ không có tính thực tiễn.

Nó cho thấy, nền giáo dục, cả nền chính trị nước Việt không phải không có nhân tài, nhưng nhân tài không dùng đúng chỗ. Ngay cả người có học, có bằng cấp cũng không chọn đúng việc và trách nhiệm của mình để làm, mọt sách hầu như không thể làm thực hành. Có bao nhiêu tiến sĩ nói rất hay, nhưng thử hỏi họ đã nắm được 1 doanh nghiệp 10 nhân viên làm ăn có lãi chưa, thì số này đếm trên đầu ngón tay. Đó là bi kịch của nền kinh tế chính trị học của nước Việt.

Tôi viết bài này không có nghĩa là đả kích các tiến sĩ kinh tế hay tiến sĩ các ngành khác, mà chỉ để cảnh báo các tiến sĩ hãy nhìn lại mình, và phải biết làm gì, đưa ra chính sách gì, làm cái gì có tính vĩ mô dài hạn cho đất nước, đừng nên đưa ra chính sách, và hành động giật gấu vá vai, ngắn hạn để được danh cho mình, nhờ vào sự tin cậy của chính khách, mà đẩy đất nước và người dân vào thảm họa.

Được đời trao cho trách nhiệm đưa ra chính sách cho một quốc gia là một diễm phúc, và là một ân huệ của cuộc đời. Vậy, người có học cần phải biết tôn trọng, nâng niu và có trách nhiệm với diễm phúc và ân huệ này thì mới được gọi là trí thức, nếu không, kẻ có học chỉ là kẻ cơ hội đục nước béo cò, làm hại đến quốc gia dân tộc.

Sài Gòn, 9h18' ngày thứ Năm, 14/4/2016